Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tặng Bằng khen cho 15 người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác ANTT và vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 - 2018

(Cập nhật lúc: 23/05/2019 14:23:40 )

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 tặng Bằng khen cho 15 cá nhân là người có uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác an ninh trật tự và vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 – 2018.

Danh sách 15 cá nhân được tặng Bằng khen gồm:

1. Ông Hoàng Văn Sinh, người có uy tín thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm;

2. Ông Thào Minh Khyào, người có uy tín thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm;

3. Ông Nông Đình Toàn, người có uy tín thôn Khuổi Can, xã Quang Phong, huyện Na Rì;

4. Ông Vi Văn Ca, người có uy tín thôn Sắc Sái, xã Cư Lễ, huyện Na Rì;

5. Ông Lý A Thán, người có uy tín thôn Khâu Qua, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể;

6. Ông Lý Văn Lành, người có uy tín thôn Vằng Quan, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể;

7. Ông Ngô Văn Sinh, người có uy tín thôn Lũng Miệng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn;

8. Ông Phùng Văn Tính, người có uy tín thôn Cốc Ỏ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn;

9. Ông Thào Seo Sình, người có uy tín thôn Vằng Doọc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn;

10. Ông Dương Văn Ky, người có uy tín thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn;

11. Ông Hoàng Kim Hồng, người có uy tín tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn;

12. Ông Phùng Kim Bình, người có uy tín tổ Tân Cư, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn;

13. Ông Lý Thanh Toàn, người có uy tín thôn Vằng Bó, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông;

14. Ông Đặng Nguyên Quý, người có uy tín thôn Bản Nưa, xã Như Cố, huyện Chợ Mới;

15. Bà Bế Thị Oanh, người có uy tín thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới.

Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 1.390.000 đồng./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ II (2014 - 2019)( 23/05/2019 14:18:29)

Ban hành Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”( 23/05/2019 14:17:24)

Tặng Bằng khen cho 10 Trưởng thôn có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, giai đoạn 2017 - 2018( 22/05/2019 11:02:29)

Tặng Bằng khen cho các cá nhân là người có uy tín có thành tích tiêu biểu góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, giai đoạn 2017 - 2018 ( 22/05/2019 11:01:16)

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở( 14/05/2019 08:38:25)

Thưởng vật chất bằng tiền cho các tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ ( 14/05/2019 08:38:05)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản( 13/05/2019 16:52:06)

Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu từ năm 2016 đến năm 2018( 26/04/2019 14:19:56)

Tặng Bằng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục, từ năm 2017 đến năm 2018( 26/04/2019 14:18:52)

Thưởng vật chất bằng tiền cho các cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”( 22/04/2019 16:30:11)

Sign In