Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh chỉ đạo việc trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước

(Cập nhật lúc: 15/07/2019 16:59:30 )

Trong 6 tháng đầu năm 2019, một số tập thể và cá nhân của tỉnh Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua. Theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, quy định “Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua. Chỉ được tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập, ngày truyền thống của ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị,...”. Tuy nhiên trong thời gian từ nay đến hết tháng 8/2019, tỉnh không tổ chức Hội nghị nào có nội dung phù hợp để kết hợp việc công bố, trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Vì vậy, để tổ chức công bố, trao tặng các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng trong thời gian 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3726/UBND-TH ngày 09/7/2019 giao cho các cơ quan, đơn vị có tập thể, cá nhân được khen thưởng, tổ chức công bố, trao tặng. Việc công bố, trao tặng được tổ chức kết hợp với các Hội nghị sơ, tổng kết hoặc các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan đơn vị địa phương. Riêng Cờ thi đua và Bằng khen năm 2018 của UBND tỉnh do các khối thi đua suy tôn, tổ chức trao tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của cụm, khối thi đua (tổ chức chậm nhất trong tháng 8/2019)./.

Thanh Thuyên
Sign In