PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu năm: Nỗ lực duy trì tăng trưởng, trợ giúp người dân, doanh nghiệp
9 tháng đầu năm, trước những ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng đã triển khai có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, lãi suất, tín dụng, thanh toán nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại do dịch, cùng với hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch Bưu điện Bắc Kạn

Bám sát diễn biến thị trường và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất cho vay. Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên là 4,5%/năm theo Quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn vay, phục vụ sản xuất kinh doanh. Các tổ chức tín dụng đã đưa ra nhiều chương trình cho vay lãi suất ưu đãi như Chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương triển khai chương trình khuyến mại, hỗ trợ khách hàng: “Lướt thẻ thật sang - Rộn ràng ưu đãi”, “Mừng sinh nhật vàng - Nhận ngàn quà tặng”, “Mua sắm tháng 7 - Đẩy lùi Covid”, “Chống dịch an toàn - Mua sắm không khoảng cách”…

Tổng huy động vốn của các Ngân hàng trên địa bàn tính đến ngày 30/9/2021 ước đạt 9.976 tỷ đồng, tăng 9,1% so với ngày 31/12/2020 và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2020; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 10.364 tỷ đồng, tăng 6,3% so với ngày 31/12/2020 và tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực ưu tiên vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ưu tiên cho vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh; cho vay hỗ trợ lãi suất theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 3.145 tỷ đồng, chiếm 39,0% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.075 tỷ đồng, chiếm 13,4%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch 3 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ước đạt 2.296 tỷ đồng.

Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu, cùng với đó là thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng, xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu phát sinh. Ước tính nợ xấu đến 30/9/2021 là 46 tỷ đồng, chiếm 0,4% trong tổng dư nợ, giảm 4,2% so với cuối năm 2020, giảm 24,6% so với cùng kỳ. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã đồng hành chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 31/8/2021, đã có 14 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ gốc là 61,9 tỷ đồng và số tiền lãi được cơ cấu là 11,74 tỷ đồng; có 1 khách hàng được miễn, giảm lãi với số dư nợ 32,21 tỷ đồng; có 618 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi, tổng dư nợ đạt 1.805 tỷ đồng. Riêng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện gia hạn nợ cho 1.912 khách hàng với dư nợ 56,6 tỷ đồng; cho vay mới 27.036 khách hàng với số tiền 1.243 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến ngày 31/8/2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho 3 người sử dụng lao động với 41 lao động, số tiền 132 triệu đồng; cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động cho 4 doanh nghiệp với 19 lao động, tổng số tiền giải ngân là 92 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội…; tích cực ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các dịch vụ thanh toán được nhanh chóng, an toàn, chính xác.  

Với những nỗ lực của ngành Ngân hàng cùng với sự kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trong những tháng cuối năm, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực huy động vốn, mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bích Huệ