PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020 ổn định
Trong tháng 8/2020, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai các sản phẩm huy động vốn, thực hiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn thực hiện ước đến 31/8/2020 là 8.850 tỷ đồng, tăng 9,7% so với ngày 31/12/2019 và tăng 1,4% so với tháng trước; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 9.465 tỷ đồng, giảm 1,6% so với ngày 31/12/2019, tăng 01% so với tháng trước; ước tính nợ xấu là 66 tỷ đồng, chiếm 0,7% trong tổng dư nợ, tăng 10% so với cuối năm 2019.

Các chương trình tín dụng ngân hàng tiếp tục được thực hiện, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 3.025 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 949 tỷ đồng, chiếm 13,0%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao 5 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 2.155 tỷ đồng; dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND là 0,44 tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính cho doanh nghiệp, trong tháng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chị thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 22 khách hàng được giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ là 152,3 tỷ đồng, trong đó có 18 doanh nghiệp được hỗ trợ với tổng dư nợ là 149,7 tỷ đồng; 125 khách hàng được vay mới với lãi suất ưu đãi, tổng doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến 30/6/2020 là 442,67 tỷ đồng, trong đó có 61 doanh nghiệp, hợp tác xã được cho vay mới với tổng doanh số cho vay là 254,7 tỷ đồng. Hiện nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục xem xét đề nghị của các khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Từ nay đến cuối năm, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020, các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện những giải pháp để huy động vốn, mở rộng tín dụng, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hạn chế tín dụng đen.../.

Thu Cúc