Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn: Chú trọng xây dựng và thực hiện Kế hoạch làm theo Bác

(Cập nhật lúc: 15/03/2018 08:30:56 )

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, năm 2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với học tập, kiểm điểm chuyên đề về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân được thực hiện khá nền nếp và đồng bộ.


Ảnh tư liệu

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau khi tỉnh tổ chức triển khai học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hầu hết các cấp ủy đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng tổ chức học tập chuyên đề, điển hình như các đảng bộ Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới, Đảng bộ Các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh. Một số đảng bộ cấp huyện đã thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập chuyên đề như: Tổ chức học tập trung cho các đối tượng từ bí thư chi bộ thôn bản đến các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ở nhiều đơn vị, địa phương, bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp báo cáo chuyên đề tại hội nghị, kết hợp liên hệ, phân tích sâu sắc nội dung chỉ thị, tạo cơ sở cho công tác triển khai thực hiện chỉ thị được thuận lợi. Đến hết tháng 4/2017 việc triển khai học tập chuyên đề đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Căn cứ Kế hoạch làm theo Bác của Tỉnh ủy, nội dung chuyên đề 2017, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương và tỉnh, nhiều cấp ủy đã chú trọng xây dựng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, bước đầu mạnh dạn chỉ ra những vấn đề bức xúc, nổi cộm tồn tại từ nhiều năm để tập trung giải quyết; một số cấp ủy mạnh dạn giải quyết “điểm nghẽn” của không ít địa phương, đơn vị hiện nay về vấn đề nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân để tạo bước đột phá trong năm 2017. Một số cấp ủy các đơn vị hành chính, sự nghiệp, trường học, bệnh viện đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Kạn, những kết quả trên tuy chưa thực sự tạo được đột phá lớn nhưng đã góp phần nhất định vào việc xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức trong thực thi công vụ, cải thiện hình ảnh tốt đẹp về cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong nhân dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2017 tổng số kế hoạch làm theo Bác của tập thể trên địa bàn tỉnh được xây dựng là 1.329 kế hoạch. Nhiều đơn vị niêm yết công khai và kiểm điểm nghiêm việc làm theo Bác như Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thuộc Đảng bộ các cơ quan tỉnh và một số chi đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Mới, Công an tỉnh và thành phố Bắc Kạn.

Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác của cá nhân được thực hiện nghiêm túc. Theo đánh giá kết quả thực hiện, hầu hết các đồng chí Tỉnh ủy viên đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao và các văn bản chỉ đạo của trung ương và tỉnh để xây dựng bản đăng ký. Nhiều đồng chí tự giác đăng ký nội dung cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu làm theo Bác; đồng thời mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm trước tập thể những việc chưa làm được có liên quan đến tác phong sinh hoạt, công tác, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Nhiều đồng chí nêu gương việc làm rất cụ thể như không hút thuốc lá, không sử dụng xe công đi công tác tại địa bàn trung tâm thành phố, tận dụng ánh sáng tự nhiên trong phòng làm việc để tiết kiệm điện, không dùng ngân sách để lợi dụng tiếp khách cá nhân, sẵn sàng bỏ tiền cá nhân để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ; bố trí thời gian để tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình; chủ động, sâu sát và trách nhiệm trong công việc, ứng dụng công nghệ thông tin; đức tính trung thực; cùng với những việc làm cụ thể, gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính, không lạm dụng, lợi dụng quyền lực, “lợi ích nhóm”. Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký làm theo Bác của đội ngũ cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu đã có tác dụng tích cực lan tỏa, góp phần tạo nên hình ảnh, nhân cách tốt đẹp của mỗi cán bộ lãnh đạo trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tổng số việc cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã (và tương đương) đăng ký là 4.052 bản với 11.836 việc. Tổng số việc đảng viên đăng ký là 10.803 bản với 32.289 việc. Tổng số việc cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ chưa phải là đảng viên đăng ký là 19.780 bản với 59.440 việc. Nhờ sự lan tỏa nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên nên các cán bộ, đảng viên đã tự giác đăng ký làm theo Bác, chủ yếu tập trung vào sửa đổi tác phong, lối sống, cung cách làm việc, vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với chức năng, nhiệm vụ được phân công,...

Việc đăng ký làm theo Bác được nhiều cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ đồng tình, tự giác thực hiện với rất nhiều việc cụ thể, sát thực, phù hợp, hiệu quả. Hoạt động trên đã và đang góp phần tạo nên phong trào thi đua làm theo Bác rộng khắp lan tỏa đến nhiều địa bàn dân cư, khu vực vùng sâu, vùng xa, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi ngành, địa phương, đơn vị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập và kiểm điểm Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo chuyển biến căn bản về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, từ đó tác động lan tỏa đến mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cần có giải pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc việc học tập, kiểm điểm chuyên đề, xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tự giác, cụ thể, thiết thực trong từng tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn, trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng nhân lên những cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập./.

Nguyễn Nga (CTV)
Sign In