Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn thực hiện Chỉ thị 05: Tích cực giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 16/05/2019 16:40:14 )

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) được tỉnh Bắc Kạn triển khai với nhiều điểm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Một điểm mới trong những nội dung đăng ký làm theo Bác của tỉnh Bắc Kạn là các đơn vị đăng ký giúp các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tháng 5/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung “Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch giúp đỡ 01 xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2015 đến nay, việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng NTM được các cơ quan, đơn vị đăng ký là một trong những nội dung học tập Bác, nhất là khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nội dung này được các đơn vị tích cực thực hiện.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, triển khai chủ trương của Tỉnh ủy về giúp đỡ xã khó khăn xây dựng NTM đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức khảo sát nhu cầu của các xã tương ứng với các tiêu chí về xây dựng NTM nhằm từng bước cùng xã duy trì và hoàn chỉnh tiêu chí nhận giúp đỡ. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ các xã khó khăn trong xây dựng NTM và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thiết yếu của xã được giúp đỡ.

Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn) là một trong những xã đặc biệt khó khăn. Tích cực giúp đỡ xã Xuân Lạc xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; hướng dẫn cho cán bộ Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới của xã về năng lực chủ đầu tư trong việc lập báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, quyết toán xây dựng công trình dân dụng; hỗ trợ Hợp tác xã Cao Phong xây dựng nhãn mác bao bì sản phẩm “Măng khô Mẩy Puốc Xuân Lạc”. Sở đã vận động, kêu gọi ủng hộ quỹ nông thôn mới được gần 81 triệu đồng, hỗ trợ xã triển khai một số công trình như: Xây được 01 cây cầu bê tông cốt thép, 14 lò đốt rác mi ni tại các thôn; hỗ trợ xây dựng 01 nhà họp thôn; hỗ trợ nâng cấp, cải tạo chợ Xuân Lạc đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí số 7.

Sở Công Thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn nâng cấp công suất Trạm Biến áp Bản Ó, Trạm Biến áp Bản He từ 25 kVA lên 50 kVA để đáp ứng như cầu sử dụng điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong khu vực. Ngoài ra, hàng năm Sở Công Thương còn tổ chức các hoạt động lao động tình nguyện, thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người có công trong xã nhân dịp tết Nguyên Đán, ngày 27/7...

Lãnh đạo Sở Công Thương và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn trao tiền hỗ trợ xã Xuân Lạc xây dựng NTM (Ảnh: Sở Công Thương)

Không chỉ có Xuân Lạc, toàn tỉnh có 59 xã khó khăn được các sở, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.Các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ các xã về vật chất, ngày công lao động phục vụ xây dựng các công trình như: Làm nhà họp thôn, nhà văn hóa, sân thể thao; làm cầu, đường bê tông nông thôn, cầu bê tông; xây dựng lò đốt rác, hệ thống nước sạch, kênh mương thủy lợi; hỗ trợ về trang thiết bị cho trường học, nhà văn hóa thôn; kéo điện lưới quốc gia; nâng cấp hạng mục chợ xã; xây dựng bia tưởng niệm liệt sỹ; hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nhận đỡ đầu giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó...

Một số cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn các xã xây dựng mô hình phát triển kinh tế; phối hợp giúp đỡ địa phương xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa; thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất; tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; hướng dẫn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho người dân áp dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn phối hợp với xã được giúp đỡ tích cực đảm bảo vệ sinh môi trường ở địa phương.

Cùng với việc hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới về phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan, đơn vị cũng đã phối hợp triển khai công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từng bước xây dựng và hoàn thiện tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn các xã.

Kết quả đạt được trong công tác giúp đỡ xây dựng nông thôn mới của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh rất đáng khích lệ. Từ năm 2016 - 2018, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng được 09 nhà họp thôn; 02 nhà tình nghĩa; 05 cây cầu dân sinh và nhiều đoạn được bê tông nông thôn tại địa bàn các xã. Tổng số ngày công lao động giúp đỡ về tiền, cơ sở vật chất, giống cây trồng, vật nuôi tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nhân dân các xã nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình hợp tác xã … khoảng 13,7 tỷ đồng.

Những kết quả giúp đỡ cụ thể đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân dân, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa, xa rời cơ sở hay vô cảm trước những khó khăn của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

          Thấm nhuần lời dạy của Bác “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh với những hoạt động thiết thực đã và đang tích cực giúp đỡ các xã khó khăn rút ngắn con đường xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương./.

Hương Dịu
Sign In