Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 12/03/2018 11:00:17 )

Ngày 09/3/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do PGS.TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia trực tiếp giảng dạy. Nội dung chính của chuyên đề gồm: Một số vấn đề chung về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh và một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã biểu dương tinh thần học tập hăng say, nghiêm túc của các đại biểu. Để vận dụng tốt nội dung chuyên đề vào thực tiễn, đồng chí đề nghị cấp ủy tổ chức đảng, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: Chủ động triển khai Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 19/01/2018 và Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 02/3/2018 của Tỉnh ủy, trước mắt là tổ chức học tập tốt chuyên đề; mỗi cấp ủy, đảng viên phải xây dựng kế hoạch triển khai học tập đúng chủ đề năm 2018, từng bước khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế, yếu kém tại cơ quan, đơn vị mình đồng thời xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với việc giải quyết những bức xúc, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017 của tổ chức, cá nhân đảng viên; thực hiện nội dung đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề quyết định cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đề nghị cả hệ thống chính trị phải cùng đoàn kết thống nhất cao và đưa nội dung “nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân” xây dựng bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ nhân dân” không chỉ dừng lại ở những lời nói mà phải từ hành động thực chất; tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong trào, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, giữ vững các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chú trọng hơn nữa công tác cán bộ, việc sắp xếp, tinh giản, tổ chức bộ máy cũng như quản lý, đánh giá cán bộ đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị; làm việc với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, vì lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, giải quyết được những bức xúc của doanh nghiệp, người dân.

Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy bắt tay ngay vào việc kiểm điểm, đánh giá bước đầu việc thực hiện các mục tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU về nhiệm vụ năm 2018 gắn với các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất định phải tạo được sự chuyển biến thực sự trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, tạo đà phát triển mới cho tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Công an tỉnh Bắc Kạn: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018( 08/03/2018 17:11:32)

Lực lượng vũ trang huyện Chợ Mới đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( 28/09/2017 09:09:10)

Ngành Y tế Bắc Kạn tập trung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị( 31/08/2017 08:30:56)

Công an Bắc Kạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( 16/06/2017 08:30:56)

Sức lan tỏa Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”( 26/05/2017 16:24:33)

Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực( 26/05/2017 08:30:56)

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( 18/05/2017 08:30:56)

Kế hoạch làm theo Bác năm 2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn( 02/05/2017 08:30:56)

Hội Nông dân huyện Chợ Đồn học tập và làm theo gương Bác( 28/04/2017 16:35:18)

Bắc Kạn tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( 29/03/2017 08:30:56)

Sign In