Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019

(Cập nhật lúc: 11/02/2019 16:14:06 )

Để việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Theo đó, Ban Tuyên giáo hướng dẫn các bước thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Tổ chức học tập, thực hiện chuyên đề; Việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác năm 2019; Xây dựng và nhân rộng, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo cũng giới thiệu một số tài liệu tham khảo về học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

Hương Lan
Sign In