Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác ở Chợ Đồn

(Cập nhật lúc: 27/09/2018 14:20:31 )

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân huyện Chợ Đồn đã nêu gương tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, góp sức xây dựng nông thôn mới, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội.


Hiến đất, góp công làm đường nông thôn mới đã thành việc làm thường xuyên học theo Bác của bà con huyện Chợ Đồn

Về Yên Thịnh, hỏi đến phong trào học và làm theo Bác hay phát triển kinh tế ở địa phương bà con đều nhắc đến đảng viên Hoàng Văn Cát, thôn Nà Dài đã từng là thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau trở về địa phương công tác đến năm 1995 được về nghỉ hưu trí. Về nghỉ hưu, ông bắt tay vào cải tạo vườn cây ăn quả, đưa những giống như thanh long, nhãn, vải, bưởi, hồng vào trồng, đến nay gia đình ông đã trồng được trên 600 cây ăn quả các loại. Ngoài ra, ông còn trồng rừng, chăn nuôi và thả cá.Từ kinh nghiệm và thực tế bản thân, ông đã tuyên truyền, vận động bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhờ đó nhiều hộ có thu nhập cao, hiện thôn Nà Dài có 54 hộ thì chỉ còn 6 hộ nghèo. 

Không chỉ dẫn đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, khi xã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể là triển khai làm tuyến đường liên thôn Bản Loàn, ông đã tiên phong trong phong trào hiến đất làm đường, ông cùng gia đình đã hiến khoảng 250m2 đất, chung tay cùng bà con nhân dân nơi đây hoàn thiện tuyến đường giao thông nông thôn Bản Loàn.

Đảng viên Hoàng Văn Cát chỉ là một trong nhiều những tấm gương điển hình trong việc học và làm theo Bác ở huyện Chợ Đồn. Ngoài ra còn những tấm gương như: Hoàng Văn Chàu, bí thư chi bộ Nà Tùm, Đảng bộ xã Ngọc Phái; Chu Thị Thiệp, bí thư chi bộ Bản Mạ, Đảng bộ xã Quảng Bạch; Hoàng Văn Giáp, bí thư chi bộ thôn Vằng Quân, Đảng bộ xã Bình Trung; Triệu Quang Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Đồnhay như tập thể Chi bộ Nà Bjoóc (Đảng bộ xã Phương Viên), chi bộ Tòa án (Đảng bộ huyện Chợ Đồn), Chi bộ Nội-Dược-Nhi-Lây (Đảng bộ Trung tâm Y tế), Chi bộ Phiêng Cà (Đảng bộ xã Nam Cường)...

Cấp ủy chính quyền huyện Chợ Đồn đã xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 14/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2018 với 14 mục tiêu và 04 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra. Thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” và tăng cường công tác dân vận ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng chí Ma Thị Na - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng tuyên truyền sâu rộng qua kênh thông tin đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên…

Thực tế trên địa bàn huyện đã cho thấy, học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể đã góp phần tích cực làm chuyển biến tình hình ở từng lĩnh vực, địa phương; giúp các cấp ủy dễ dàng đánh giá, định lượng hiệu quả, tạo ra sự lan toả trong cơ quan, xã hội. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu Trang
Sign In