Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công an Bắc Kạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 16/06/2017 08:30:56 )

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là những văn kiện có tính chất cấp bách, lâu dài và vô cùng ý nghĩa trong việc xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chú trọng đề ra giải pháp, biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tổ chức triển khai toàn diện đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị và triển khai đến tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng; qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định việc học tập, làm theo là nội dung cốt lõi để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; coi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và chiến sỹ công an nhân dân.

Công an tỉnh tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2017 (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Công an các địa phương, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Chỉ thị, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị, kế hoạch học tập chuyên đề từng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại đơn vị; thực hiện nghiêm quy định dành 1/3 thời gian sinh hoạt đảng, họp đơn vị để học tập, nghiên cứu, kiểm điểm kết quả đã đạt được cũng như hạn chế, tồn tại để đề ra giải pháp, phương hướng tiếp tục thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thực hiện đăng ký việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, đề ra lộ trình thực hiện cụ thể.

Đảng ủy Công an tỉnh xác định vấn đề nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết dứt điểm hiện nay chính là vấn đề về đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong; ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân; tình trạng sử dụng bia rượu trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. Do đó, Công an tỉnh đã xác định và chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, lấy đó là nội dung cụ thể của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng công an nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả, Công an tỉnh đã giao 3 đơn vị (PC64, PC67, Công an huyện Ba Bể) thực hiện điểm Cuộc vận động, đồng thời giao Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cụ thể hóa các nội dung của Cuộc vận động phù hợp với thực tiễn công tác. Cùng với đó, Công an tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ (Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 18/4/2014 của Bộ Công an) với khẩu hiệu “Ba xây, Ba chống, Ba biết”. Tiếp tục thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Công an tỉnh Bắc Kạn “vì nhân dân phục vụ” (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Một trong những việc làm cụ thể của Đảng ủy Công an tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 chính là việc tổ chức thi Thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với việc lựa chọn 12 Chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên có mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, nhân dân tham gia, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng phong cách người cán bộ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Đào Thị Thu Hồng - Bí thư Chi bộ Phòng PA83, là đơn vị được lựa chọn tham gia và đạt giải Nhì tại cuộc thi cấp tỉnh chia sẻ: Cuộc thi này là dịp để chi bộ cũng như bản thân đồng chí kiểm điểm lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, yếu kém để tìm giải pháp khắc phục, đặc biệt trong việc sửa đổi lối làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị.

Bên cạnh việc nâng cao bản lĩnh, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người công an nhân dân, lực lượng Công an tỉnh cũng thường xuyên làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Báo Công an nhân dân, Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh trao hơn 200 suất quà (trị giá trên 100 triệu đồng) cho các đối tượng hộ nghèo, học sinh hiếu học; xây mới 1 cầu dân sinh, đổ bê tông 600m2 sân trường học, 2,2km đường nông thôn; trao tặng 150 áo ấm, 30 chăn ấm cho học sinh nghèo; trao 2 nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn…

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn phục vụ nhân dân” đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, ý chí cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tận tụy phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, bằng những việc làm theo Bác của mỗi cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Công an Bắc Kạn sẽ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là với truyền thống cách mạng của lực lượng công an nhân dân “vì Tổ quốc hy sinh, vì nhân dân phục vụ”…/.

Thu Hiền
Sign In