Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công nhân viên chức lao động với các phong trào thi đua yêu nước

(Cập nhật lúc: 19/06/2018 15:04:07 )

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động.


Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc
trong các phong trào thi đua hàng năm

Toàn tỉnh hiện có 25.401 CNVCLĐ, trong đó ở khu vực hành chính sự nghiệp có 13.504 người, khu vực sản xuất kinh doanh 11.897 người. Hệ thống công đoàn trong tỉnh gồm 10 công đoàn cấp trên và 753 công đoàn cơ sở. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tích cực phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt đến nay, các phong trào ngày càng đổi mới cả về nội dung và hình thức, có chiều sâu và thực chất hơn. Nhiều phong trào như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trong các cơ quan hành chính, phong trào hướng vào mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”; trong khối trường học được cụ thể hóa thành phong trào “Dạy tốt, học tốt”; ngành Y tế gắn với nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ y học tiên tiến, công nghệ tin học vào quản lý hoạt động chuyên môn; khối sản xuất kinh doanh tập trung vào việc phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

Ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết: Là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, hàng năm, Công đoàn Công ty đều phát động thi đua đến toàn thể cán bộ công ty, đồng thời tuyên truyền triển khai đến các đơn vị. Thông qua phong trào thi đua như nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật - vận hành, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đã thu hút đông đảo người lao động tham gia, tạo không khí làm việc hăng say, khơi dậy sức sáng tạo và phát huy sáng kiến của mỗi cán bộ công nhân viên công ty, tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

        Bên cạnh đó, phong trào thi đua tích cực học tập nâng cao trình độ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh cũng được đẩy mạnh; phong trào thi đua “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được các cơ quan, doanh nghiệp thực sự quan tâm. Thông qua phong trào này, nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh đã tạo được cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” được công đoàn các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tham gia. Thực tiễn cho thấy, qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn. Trong 5 năm qua (2013 - 2018) đã có 7.158 đề tài, sáng kiến được công nhận; 16 công trình, sản phẩm được công nhận gắn biển; 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 267 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ đã có 144 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương, Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 613 lượt tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng và 239 lượt tập thể, cá nhân được nhận Cờ, Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”…

        Có thể nói, trong thời gian qua các phong trào thi đua yêu nước được phát động đã tạo thành làn sóng thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo trong mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng sản xuất, kinh doanh, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị./.

Thu Trang
Sign In