Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Dân vận khéo, tạo sự đồng thuận trong xã hội

(Cập nhật lúc: 06/12/2018 15:15:18 )

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh ngày càng triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Học tập làm theo tư tưởng của Bác về “dân vận khéo”, các đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp phù hợp, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, của Ban Dân vận và kế hoạch thực hiện của các đơn vị, công tác dân vận đã được các địa phương triển khai với nhiều hình thức phong phú.

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương chọn là năm dân vận chính quyền. Nhìn lại việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt. Các cấp chính quyền thường xuyên đối thoại, lắng nghe và đưa ra các quyết định trên cơ sở bảo đảm tối đa lợi ích chính đáng của người dân, nhờ đó nhân dân đồng thuận ủng hộ và cũng từ đó việc triển khai các chủ trương chung được thuận lợi.

Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh đều thực hiện tiếp công dân. Lãnh đạo các huyện, thành phố tổ chức đối thoại với nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan dân cử đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri. Quyền dân chủ của người dân được phát huy. Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân đã được giải quyết hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, qua đó góp phần nâng cao lòng tin của người dân vào chính quyền địa phương.


Tâm tư, nguyện vọng của người dân được giải quyết qua các cuộc đối thoại của chính quyền thành phố Bắc Kạn với người dân

Bên cạnh đó, thực hiện công tác dân vận gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều mô hình hay, cách làm mới đã được các ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị như trong công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… trở thành điểm sáng trong công tác dân vận.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhân dân xã Tú Trĩ (huyện Bạch Thông) tích cực hiến đất làm đường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Nhờ triển khai tốt công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 9 xã được công nhận xã nông thôn mới, tăng 7 xã so với năm 2016. Dự kiến đến hết năm 2018 tăng thêm 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 15 xã. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “dân vận khéo” là một trong những giải pháp quan trọng mà tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

Hương Lan
Sign In