Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảng bộ huyện Chợ Mới: Chủ động giải quyết các vấn đề từ cơ sở

(Cập nhật lúc: 29/10/2018 16:39:04 )

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Những vướng mắc của người dân được giải quyết kịp thời, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm đã góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.

Đảng bộ huyện Chợ Mới hiện có 44 chi, đảng bộ trực thuộc huyện và 244 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 3.280 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vấn đề dân chủ ở cơ sở.

Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp được phát huy qua các cuộc tiếp xúc cử tri
(
Ảnh: Cử tri xã Tân Sơn phát biểu tại Hội nghị TXCT)

Học theo Bác phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân trên địa bàn huyện được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2016 đến hết quý I/2018, huyện Chợ Mới đã tiếp nhận và giải quyết xong 149 đơn thư của người dân.

Những vướng mắc từ cơ sở còn được phản ánh, kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức được 13 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 20 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 60 cuộc với đai biểu Hội đồng nhân dân huyện. Sau tiếp xúc cử tri, các ý kiến kiến nghị của người dân được các đại biểu kịp thời chuyển đến các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập luôn được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị thực hiện công khai việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và các chế độ chính sách liên quan.

Công tác cải cách hành chính được cấp ủy huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Đến nay, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giảm từ 13 xuống còn 11 cơ quan; sắp xếp từ 45 đầu mối đơn vị sự nghiệp xuống còn 42 đầu mối. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai áp dụng đồng loạt tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn... Công tác kiểm tra về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra công vụ được lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ năm 2016 đến quý I/2018, huyện đã tiến hành được 13 cuộc kiểm tra thực thi công vụ, 17 cuộc kiểm tra cải cách hành chính.

Tại 16 xã, thị trấn, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức luôn thực hiện tốt việc cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân về nội dung, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, các tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn, hiện nay 166/166 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đều có tổ hòa giải. Thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại và hoạt động hòa giải ở cơ sở đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp cơ sở trên địa bàn đã quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Người dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp các mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi… Nhờ triển khai tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2016 đến nay, người dân đã tự nguyện hiến được hơn 4.000m2đất để xây dựng các công trình nông thôn mới, số vốn huy động của cộng đồng dân cư được 1,1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, hiến đất, vật liệu, ngày công. Nhờ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả khả quan. Hết năm 2017, huyện Chợ Mới có xã Như Cố đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2018 phấn đấu xây dựng xã Bình Văn đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện dân chủ tại các doanh nghiệp cũng được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tại đây, người lao động được người sử dụng lao động công khai các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình như: Tuyển dụng, sử dụng lao động, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thỏa ước lao động tập thể…

Việc chú trọng giải quyết vấn đề từ cơ sở đã tạo thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống cho nhân dân./.

Hương Lan
Sign In