Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

(Cập nhật lúc: 26/05/2017 08:30:56 )

Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Triệu Đức Lân - Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho biết: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo nên chuyển biến tích cực về phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng, thuận lợi giúp cho Đảng bộ Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thành phố Bắc Kạn tích cực đổi mới lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức trong thực thi công vụ

(Ảnh: Giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP)

Cụ thể, trong năm 2016, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thành phố đã chú trọng kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong mỗi cơ quan, đơn vị về đổi mới lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm; nâng cao năng suất lao động, năng lực quản lý của bộ máy hành chính các cấp gắn với thực hiện Đề án tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm việc kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm. Trong sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi đồng chí Thành ủy viên đã dành thời gian kiểm điểm việc làm theo Bác, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm thực thi công vụ; tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc, số lần đi sinh hoạt tại cơ sở, đặc biệt là những đồng chí phụ trách công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính; xử lý nghiêm tình trạng say rượu, bia trong ngày làm việc của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra và xử lý sau kiểm tra, thanh tra…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm vừa qua, Thành phố đã thực hiện tốt Chương trình số 04-CTr/TU ngày 29/9/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020”, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc và hạn chế yếu kém trong quản lý đất đai, quản lý đô thị, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình; tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị; thực hiện nghiêm chỉnh quy trình cấy giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thời gian và thủ tục quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực quản lý đất đai. Cùng với đó, Thành phố cũng đầu tư xây dựng các đề án, công trình phục vụ vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm thu gom, tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường… Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo niềm tin, đồng thuận của đông đảo nhân dân.

Tập trung giải quyết những bức xúc, nổi cộm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội (Lực lượng chức năng Thành phố Bắc Kạn giải tỏa hành lang giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị
tại phường Đức Xuân)

Bước sang năm 2017, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp, đi sâu vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn Thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời xây dựng nội dung, kế hoạch học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên đưa những chuẩn mực, nội dung này vào các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể. Việc học tập và làm theo luôn bám sát phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” và “chống” nhằm phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác…/.

Thu Cúc
Sign In