Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh: Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 20/05/2019 14:17:42 )

Chiều 17/5, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và tổng kết đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Theo đó 100% cấp ủy các cấp cơ sở đều tổ chức triển khai, học tập Chỉ thị này gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh... đặc biệt chú trọng đến việc làm theo Bác thông qua các mô hình, các việc làm cụ thể; thực hiện công việc chuyên môn đạt hiệu quả cao, tích cực xây dựng các hoạt động, phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm đảng viên, kiểm điểm việc làm theo Bác, tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề bằng nhiều phương pháp phong phú, tạo được không khí phấn khởi, thoải mái, đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt. Hầu hết các Chi, Đảng bộ cơ sở đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước mọi nhiệm vụ được giao, chủ động trong công tác xây dựng đảng và hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 đã có 60 lượt tập thể và 159 cá nhân được các cấp ủy đảng biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị, đại diện một số Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tham luận, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong việc làm theo Bác của đơn vị mình.

Đối với đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, qua đánh giá của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, sau một thời gian triển khai đã giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chủ động đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa...

 Nhân dịp này, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể, 12 cá nhân thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác./

Theo baobackan.org.vn
Sign In