Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 12/10/2018 14:25:19 )

Năm 2018 là năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai thực hiện trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2018 một cách hiệu quả, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề bằng hình thức truyền hình trực tiếp đến các Đảng bộ, chi đảng bộ cơ sở và nhân dân trong toàn tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo Thành phố Bắc Kạn tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết khó khăn từ cơ sở

Việc học tập, nghiên cứu chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng gắn với việc đổi mới phương thức truyền đạt, nắm bắt, đánh giá học viên, báo cáo viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Cấp ủy các cấp triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, tập trung vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng, nơi cư trú... góp phần tạo nên phong trào thi đua làm theo Bác rộng khắp trên địa bàn.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đảm bảo tiến độ theo kịch bản tăng trưởng. Một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ năm 2017 như: Giá trị sản xuất công nghiệp hiện đạt 80% kế hoạch, tăng 6,11% so với cùng kỳ năm 2017; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,61% so với cùng kỳ; Thu ngân sách tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2017… Kết quả đó tạo đà để toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2018.

Bên cạnh đó, những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên, trong thời gian tới, mỗi cấp ủy, đảng tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII./.

Hương Lan
Sign In