Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Chiều 19/4, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

Xem tiếp


Làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Xem tiếp


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Xem tiếp


Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem tiếp


Ngày 09/3/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem tiếp


Ngày 07/3/2018, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018.

Xem tiếp


Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xem tiếp


Thời gian qua, Ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ trong toàn ngành, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh.

Xem tiếp


Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Xem tiếp


Ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 788-CT/QUTW về việc phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Sau 3 năm triển khai CVĐ, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trên mọi mặt công tác.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In