Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem tiếp


Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của Bác, qua đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và làm sáng hơn hình ảnh “bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Xem tiếp


Chiều ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xem tiếp


Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trong chăm sóc, chữa bệnh cho người dân.

Xem tiếp


Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh ngày càng triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Xem tiếp


Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Những vướng mắc của người dân được giải quyết kịp thời, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm đã góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.

Xem tiếp


Ngày 12/10/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo Chuyên đề cấp tỉnh “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem tiếp


Năm 2018 là năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai thực hiện trên địa bàn.

Xem tiếp


Trên cơ sở kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Xem tiếp


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân huyện Chợ Đồn đã nêu gương tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, góp sức xây dựng nông thôn mới, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In