Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Đó là đồng chí Hoàng Minh Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lư, huyện Na Rỳ. Với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo trong chỉ đạo, góp phần đưa xã Kim Lư trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Na Rỳ, đồng chí đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”.

Xem tiếp


Đó là cô Hoàng Thị Thơm - Bí thư Chi bộ thôn Nà Bản, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông. Những năm qua, với cương vị là bí thư chi bộ, cô đã tích cực vận động nhân dân trong thôn Nà Bản thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua ở địa phương.

Xem tiếp


Ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Bạch Thông đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Oai - Thôn Thái Bình, xã Quân Bình là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác vinh dự được nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy.

Xem tiếp


Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị số 05-CT/TW) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể.

Xem tiếp


Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy Đảng và Ban Lãnh đạo Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chủ đề để học tập và làm theo, từ đó tác động tích cực tới tư tưởng của cán bộ, Đảng viên, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của từng công chức, viên chức, người lao động, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

Xem tiếp


Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), việc đăng ký làm theo Bác tại các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Bạch Thông đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, tỉnh Bắc Kạn đã xác định rõ những nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới.

Xem tiếp


Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, vừa qua, Đại úy Hà Thị Thùy Dương - Công tác tại Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Công an tỉnh đã vinh dự được nhận thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Xem tiếp


Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In