Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay” do Tỉnh ủy tổ chức ngày 18/5/2020 kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) đã nhận được 22 bài tham luận của các cá nhân, tập thể ôn lại những kỷ niệm của Bác Hồ đối với quê hương Bắc Kạn; hệ thống lại nội dung tư tưởng, quan điểm cũng như phong cách của Người trong từng lĩnh vực cụ thể và sự vận dụng vào hoạt động thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Xem tiếp


Ngày 18/5/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và Tiến sĩ Đinh Quang Thành, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh đạo của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự và tham luận tại Hội thảo.

Xem tiếp


Sáng 18/5/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay” kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài tham luận “Quốc Bảo và Pháp Bảo Hồ Chí Minh với sự phát triển của Bắc Kạn trong đổi mới và hội nhập” tại Hội thảo.

Xem tiếp


Ngày 08/5/2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem tiếp


Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem tiếp


Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW), việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã đi vào nền nếp, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem tiếp


Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta".

Xem tiếp


Trong những năm qua, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động đã được các cấp, các ngành phát động trong toàn tỉnh. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và những mô hình sản xuất, kinh doanh mới bước đầu hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem tiếp


Ngày 22/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In