Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh ngày càng triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Xem tiếp


Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Những vướng mắc của người dân được giải quyết kịp thời, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm đã góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.

Xem tiếp


Ngày 12/10/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo Chuyên đề cấp tỉnh “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem tiếp


Năm 2018 là năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai thực hiện trên địa bàn.

Xem tiếp


Trên cơ sở kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Xem tiếp


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân huyện Chợ Đồn đã nêu gương tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, góp sức xây dựng nông thôn mới, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

Xem tiếp


Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Nhờ đó, nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Xem tiếp


Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh và đạt được một số kết quả nhất định.

Xem tiếp


Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động.

Xem tiếp


Ông Dương Văn Suya - Tổ trưởng Tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Tổ trưởng dân phố từ năm 2011 đến nay. Trong suốt thời gian qua, ông đã có nhiều đóng góp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa”.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In