Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội thảo Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(Cập nhật lúc: 15/10/2018 10:04:27 )

Ngày 12/10/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo Chuyên đề cấp tỉnh “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận, góp ý để làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn, ý nghĩa, tầm quan trọng, những khó khăn, thách thức, cảnh báo và trách nhiệm của mỗi cấp Ủy, tổ chức Đảng trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đã làm rõ một số bất cập hiện nay như: Vì sao chúng ta học tập, bồi dưỡng nhiều, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thường xuyên… nhưng vẫn chưa học và làm theo được nhiều về phong cách, tác phong của người cán bộ cách mạng; Vì sao không ít chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội chưa thực sự đi vào cuộc sống, chậm được triển khai hoặc triển khai không đến nơi, đến chốn; những yếu kém khó quy kết được trách nhiệm cụ thể, dẫn đến việc đổ lỗi cho nhau, giữa cấp trên và cấp dưới; Mỗi cán bộ lãnh đạo chưa thực sự nêu gương; Đây đó vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức làm việc thiếu khoa học, thiếu dân chủ mà chưa được uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý…

Bí thư Huyện ủy Bạch Thông Đồng Văn Lưu trao đổi tại Hội thảo

Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đều khẳng định: Cùng với thực hiện những chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… thì việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, chuyên nghiệp sẽ góp phần tạo ra chuyển biến mới cho mỗi địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển mới và hội nhập quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đánh giá cao những ý kiến đã chỉ ra những bất cập, hạn chế về công tác cán bộ. Nhiều ý kiến đã đi sâu vào thực chất về đội ngũ cán bộ hiện nay. Đồng thời đề xuất được nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Khi đất nước càng đổi mới, để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải vừa có tâm, có năng lực thực sự; Mỗi cơ quan đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, sâu sát trong sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, cán bộ cần nói đi đôi với làm và được thể hiện qua hiệu quả công tác, qua tác phong, thái độ làm việc, đặc biệt ở người đứng đầu phải thể hiện ở tính gương mẫu đi đầu. Học tập Bác chính là học từ những điều giản dị nhất thông qua cử chỉ hàng ngày, hàng giờ khi thực hiện nhiệm vụ, khi tiếp xúc với nhân dân…/.

Thu Cúc
Sign In