Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch làm theo Bác của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 16:25:13 )

Ngày 15/02/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2019”.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích: Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động thường xuyên, tự giác, nói đi đôi với làm, đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Xem chi tiết nội dung tại đây./.

Hương Dịu
Sign In