Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(Cập nhật lúc: 07/01/2019 11:04:47 )

Ngày 05/01/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Để triển khai thực hiện, cấp ủy các cấp tổ chức học tập và kiểm điểm chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Xác định nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; Xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng, niêm yết chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019…

Việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW sẽ góp phần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng./.

Hương Lan
Sign In