Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Lực lượng vũ trang huyện Chợ Mới đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 28/09/2017 09:09:10 )

Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Đảng bộ Quân sự huyện Chợ Mới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của các chỉ thị đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn đơn vị đã quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày để mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đảng bộ Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những nội dung, phương pháp, thời gian tiến hành sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, mỗi cán bộ, chiến sỹ đã có chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, phương pháp làm việc, ý thức trách nhiệm trong công tác. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang huyện tự giác đăng ký học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các chi bộ chủ động đưa nội dung các chỉ thị vào trong nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ từng tháng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân sự huyện đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong lực lượng vũ trang.

Phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị, dân quân tự vệ huy động được hàng trăm ngày công tham gia giúp dân lao động, sản xuất; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn.

Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, kết quả kiểm tra huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng gồm lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; đơn vị duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng.

 Công tác huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm của huyện luôn đảm bảo theo kế hoạch

Có thể nhận thấy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền, biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các đợt thi đua đột kích, các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Quản lý, khai thác và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… đã được lực lượng vũ trang huyện Chợ Mới triển khai thực hiện tốt. Cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để các nội dung của việc học tập, làm theo lan tỏa rộng khắp, Đảng bộ Quân sự huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” trở thành nền nếp, thường xuyên, hiệu quả gắn liền với thực tiễn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

Hương Lan
Sign In