Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân

(Cập nhật lúc: 15/03/2018 16:00:49 )

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Trong thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm phải gắn chặt với nhau, phải thực hiện đồng thời với cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hành phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân hiện nay đang có giá trị to lớn trong xã hội, góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước.

Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng thực hành làm theo Bác gắn với với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Đến nay, việc chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được gắn kết nhuần nhuyễn với thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch trong quy hoạch, bộ nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu; đánh giá thực chất kết quả phân loại, thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức ngay từ các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, tạo nên môi trường, động lực trong sáng, lành mạnh, đạo đức trong nội bộ Đảng.

Trên cơ sở nội dung đột phá của tỉnh, nhiều địa phương, đơn vị đã có giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân. Một số cấp ủy đã cụ thể hóa các nội dung trên để kiểm điểm, đánh giá thường xuyên, định kỳ, quan tâm nhân rộng các điển hình tiên tiến, các việc làm hay; nhắc nhở, cảnh báo các biểu hiện thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, quan liêu, xa rời nhân dân đang có tác động xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ của không ít cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đã đồng hành cũng các cấp ủy đảng đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với Chỉ thị số 02-CT/TTg, ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế,… góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, UBND tỉnh đã từng bước đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền; thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như tinh giản, sắp xếp bộ máy, thanh tra công vụ, thanh tra, kiểm tra, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm kiên quyết khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, vô cảm, quan liêu, cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng bộ máy chính quyền hành động, thực sự liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân nhằm xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng của địa phương.

Đảng bộ Công an tỉnh luôn gương mẫu nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm,
gắn bó với nhân dân (Ảnh phần thi tiểu phẩm của
Chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị
nội bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh
tại Cuộc thi Thuyết trình Chương trình hành độngt
hực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2017

Nhiều chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị triển khai rà soát, nghiên cứu, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ thành khẩu hiệu cho toàn ngành, tiêu biểu là các ngành: Y tế, Giáo dục, Quân sự, Công an, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, một số đoàn thể, hội trong tỉnh.

Trong năm 2017, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có 11/12 đảng bộ trực thuộc lựa chọn 25 vấn đề bức xúc, nổi cộm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như:Công tác quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến đất đai; công tác quản lý đô thị, quản lý hành lang giao thông trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn, tệ nạn đánh bạc,….

Toàn tỉnh đã có 12 sở, ban, ngành lựa chọn và tập trung giải quyết 30 vấn đề, vụ việc, điển hình như: Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư công trình đường và đê bao chống lũ thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn vấn đề công tác quản lý giống cây trồng còn hạn chế, vẫn còn tình trạng các loại giống ngoài cơ cấu được gieo trồng với diện tích lớn, nhiễm bệnh gây thiệt hại cho người dân; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn vấn đề nổi cộm để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết xử lý các vướng mắc trong việc điều chỉnh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 188 đối tượng theo kết luận của cơ quan chức năng… Đến nay nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, khiếu nại, tố cáo đã được tập trung giải quyết và được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân theo dõi, giám sát.

Kết quả trên đã từng bước góp phần ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng cho xây dựng, phát triển văn hóa, con người tỉnh Bắc Kạn mang bản sắc riêng, tạo nên sức mạnh nội sinh cho tỉnh trong việc thúc đẩy quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Nguyễn Nga (CTV)
Sign In