Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Những chuyển biến tích cực sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 15:08:44 )

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện.

Việc học tập các chuyên đề hàng năm được tỉnh tổ chức học tập trung bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để toàn thể đảng viên, nhân dân cùng theo dõi, học tập. Riêng chuyên đề năm 2019 được học tập theo hình thức trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở. Sau khi tổ chức nghiên cứu, học tập, các cấp ủy đảng đã chủ động đưa các nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi, đảng bộ, đồng thời phân công cấp ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác, coi đây là công việc tự giác, thường xuyên của nhiều chi, đảng bộ, góp phần tạo nên phong trào thi đua có sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số chi, đảng bộ đã chỉ đạo viết thu hoạch hoặc xây dựng phiếu đánh giá, kiểm tra nhận thức, thành lập hội đồng đánh giá, thông báo kết quả cho các tập thể, cá nhân…

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy

Việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân được chú trọng. Đối với tập thể, hằng năm Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể Tỉnh ủy đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nội dung chuyên đề, xác định nội dung đột phá để chủ động đăng ký làm theo Bác. Đối với Tỉnh ủy đã xác định 4 việc làm theo Bác với nội dung chủ yếu như: Thực hiện nghiêm túc việc học tập, kiểm điểm, nhận diện và tự gột rửa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về phong cách, tác phong công tác; tập trung lựa chọn giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”, bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với cá nhân, các đồng chí Tỉnh ủy viên và cấp ủy viên các cấp đã chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác gắn với thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu làm theo Bác; đồng thời mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm trước tập thể những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu. Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã tự giác thực hiện và hoàn thành kế hoạch làm theo Bác, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong đầu quý I hàng năm.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW, tháng 7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 109-KH/TU về tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” trong phạm vi toàn tỉnh. Sau hơn 1 năm thực hiện, đợt sinh hoạt đã đạt được một số kết quả nhất định, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt, khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm khuyết điểm mang tính hình thức, chiếu lệ…

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các chi, đảng bộ đã chủ động lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả như: Công tác quản lý sử dụng đất đai; giải quyết chế độ, chính sách; giải ngân các nguồn vốn xây dựng; kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng… góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Tích cực học tập và làm theo Bác, các đơn vị, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo. Trong 03 năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã chủ động giúp đỡ, hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng NTM thông qua các hình thức khác nhau như: Tuyên truyền, vận động, mở lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, trợ giúp pháp lý, làm đường nội thôn, xây dựng cầu dân sinh… Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng NTM, tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa, xa rời cơ sở hay vô cảm trước những khó khăn của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được tỉnh Bắc Kạn chú trọng với nhiều sáng tạo. Tiêu biểu như: Năm 2015, tỉnh đã tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, “sửa đổi lối làm việc” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cuộc thi đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Nhằm động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời để các tấm gương được lan tỏa, nhân rộng, hằng năm, tỉnh đều tổ chức gặp mặt, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng năm 2019, nhân dịp sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã trao thư khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua với những cách làm cụ thể, thiết thực đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đồng đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Hương Dịu
Sign In