Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phụ nữ Bắc Kạn tích cực học tập và làm theo gương Bác

(Cập nhật lúc: 20/08/2018 15:09:25 )

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Nhờ đó, nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.


Chi hội phụ nữ thôn Quan Làng, xã Tú Trĩ (Bạch Thông) duy trì mô hình “hũ gạo tình thương” giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo

Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nhân rộng các mô hình làm theo lời Bác.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Hội cấp trên, các cấp Hội thường xuyên sưu tầm những câu chuyện kể về tấm gương, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, trao đổi, học tập các mô hình điển hình trong và ngoài tỉnh. Trong 2 năm qua, các cơ sở Hội đã tổ chức được 1.512 cuộc tuyên truyền thu hút 72.328 lượt hội viên, phụ nữ. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hội viên.

Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội, đến nay, 100% cơ sở Hội thành lập được 730 mô hình học và làm theo Bác, trong đó có mô hình “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa”… Kết quả tiết kiệm được hơn 2,9 tỷ đồng và 11.766kg gạo, 47.096m2 đất giúp cho 781 chị có hoàn cảnh khó khăn; vận động các hộ gia đình cán bộ, hội viên ủng hộ xây dựng nông thôn mới được hơn 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 25 “mái ấm tình thương” cho 25 hộ hội viên phụ nữ nghèo trị giá 427,2 triệu đồng.

Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức phụ nữ gắn với việc rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” được thực hiện thường xuyên và đưa vào kế hoạch hoạt động công tác Hội hàng năm. Trong 2 năm qua, các cấp hội đã tổ chức được trên 700 cuộc tuyên truyền, quán triệt lồng ghép với các nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Luật phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới 45.565 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thông qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội đã không ngừng phấn đấu và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động; duy trì 280 mô hình, loại hình câu lạc bộ thu hút 10.930 thành viên tham gia sinh hoạt như: Câu lạc bộ “Người chồng tâm lý”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “Người phụ nữ mới”, “Bình đẳng giới”, “Gia đình bền vững”, “Sinh kế và quyền của phụ nữ”… và 53 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, với 1.700 thành viên tham gia. Các hoạt động của câu lạc bộ có tác động tích cực đối với cộng đồng, làm tăng thêm tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, kế hoạch hóa gia đình, kiến thức nuôi dạy con, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Qua việc truyên truyền, triển khai học tập các chuyên đề, quán triệt các quan điểm của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó tổ chức Hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt./.

Thu Trang
Sign In