Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Cập nhật lúc: 22/01/2019 09:06:59 )

Năm 2018, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác, nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp

Để triển khai sâu rộng nội dung học tập và làm theo Bác đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Các huyện, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc đã tiếp sóng và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương học tập chuyên đề theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề, các cấp ủy đảng đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch; chủ động đưa nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ, phân công cấp ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác, tạo nên phong trào thi đua có sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Để thực hiện xuyên suốt nội dung học tập, các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch làm theo Bác. Trên cơ sở đó, từng cá nhân xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị triển khai rà soát, nghiên cứu, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Cấp ủy các cấp đã chủ động lựa chọn nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Công tác quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, khiếu nại; giải quyết chế độ, chính sách; công tác quản lý đô thị, xây dựng nhà ở, hành lang giao thông trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…

Việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp như: Giúp đỡ về cơ sở vật chất xây dựng các công trình, nhà ở, sinh hoạt, lao động, học tập; đóng góp, ủng hộ bằng ngày công lao động đối với các tiêu chí như giao thông, thủy lợi, môi trường; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Những kết quả giúp đỡ cụ thể đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới.

Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua phát triển kinh tế, nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào xóa đói giảm nghèo, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào thi đua ứng dụng khoa học vào sản xuất; phong trào tuổi trẻ lập nghiệp; phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế... được triển khai sâu rộng đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Công tác khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018), nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xét chọn, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2018, việc triển khai có hiệu quả Chị thị số 05-CT/TW đã giúp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương./.

Hương Lan
Sign In