Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

(Cập nhật lúc: 22/05/2018 20:55:11 )

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” được tỉnh Bắc Kạn triển khai với nhiều điểm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các thí sinh dự thi vòng Chung kết Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bắc Kạn thời gian qua có nhiều điểm mới, sáng tạo và phù hợp với điều kiện của địa phương cụ thể như: Đổi mới hình thức, nội dung học tập, kiểm điểm chuyên đề; nâng cao chất lượng, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân; thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương; xây dựng nội dung đột phá cho toàn Đảng bộ đó là “nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”, xây dựng đội ngũ chính quyền “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, nhất quán Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 27/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về hình thức học tập, tỉnh đã đa dạng hóa và kết hợp nhiều hình thức học tập, thậm chí trong cùng một chuyên đề. Các chuyên đề năm học tập trung trong toàn tỉnh bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để toàn thể đảng viên, nhân dân cùng theo dõi, học tập. Còn các chuyên đề nhánh học bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các Đảng bộ trực thuộc.

Tài liệu học tập được tỉnh biên soạn lại và gửi qua mạng nội bộ đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ chủ chốt các cấp; nội dung học tập luôn được liên hệ sát với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, ngành, đơn vị. Sau học tập, các cấp ủy chỉ đạo bài thu hoạch phải viết tay và thành lập hội đồng đánh giá kết quả nhận thức của đảng viên; thông báo công khai kết quả đánh giá, kiểm điểm nghiêm khắc đối với các học viên sao chép tài liệu hoặc nhờ viết hộ. Từ đó khắc phục được tính hình thức, qua loa trong học tập các chuyên đề.

Cùng với đó, để khắc phục tình trạng lười học Nghị quyết nói chung và các chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW nói riêng trong cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, trong 02 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW vào các bài thi, kiểm tra sát hạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ quy hoạch diện Ban Thường vụ quản lý. Qua đó tính tự giác, tính thường xuyên trong học tập Chỉ thị 05-CT/TW được nâng lên, tạo được sự chuyển biến nhất định trong nhận thức cũng như trong học tập, làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch làm theo Bác, sau đó gợi ý, định hướng cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết và đăng ký làm theo Bác. Những thôn, bản vùng sâu, vùng xa không phải xây dựng bản cam kết cá nhân mà tổ chức đăng ký tại kỳ sinh hoạt chi bộ ngay sau khi học tập chuyên đề. Các cơ quan, đơn vị thực hiện niêm yết công khai việc đăng ký làm theo Bác để nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý. Riêng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác, xác định rõ nội dung đột phá theo từng giai đoạn, xác định lộ trình thực hiện, định kỳ 6 tháng và một năm họp Ban Chấp hành để kiểm điểm các nội dung đã đăng ký và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh Bắc Kạn chú trọng học tập và làm theo Bác về phong cách, tác phong công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nội dung đột phá của Đảng bộ tỉnh là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 10-NQ/TU và Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; thực hiện có hiệu quả về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: Sự gương mẫu xây dựng và thực hiện kế hoạch làm theo Bác của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và từng đồng chí Tỉnh ủy viên là yếu tố quyết định sự thành công của Chỉ thị. Từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ đều phải gương mẫu đăng ký trước và được công khai tại nơi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều cấp ủy, đảng viên đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác với những việc làm cụ thể, đột phá; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài nhiều năm liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, đất đai, đô thị, môi trường, lâm sản, khoáng sản; chế độ, chính sách; sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá bổ nhiệm cán bộ; kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng… góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Qua sinh hoạt Đảng hằng tháng, nhiều đồng chí cấp ủy viên đã mạnh dạn kiểm điểm trước chi bộ về quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tự soi, tự sửa, trách nhiệm người đứng đầu; nêu gương phong cách, thái độ với công việc, trong sinh hoạt.

Một điểm mới nữa trong những nội dung đăng ký làm theo Bác của tỉnh Bắc Kạn là các đơn vị đăng ký giúp các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. 02 năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã chủ động giúp đỡ, hỗ trợ các xã thông qua các hình thức khác nhau như: Tuyên truyền, vận động, mở lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, trợ giúp pháp lý, làm đường nội thôn, xây dựng cầu dân sinh… Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác tuyên truyền, Bắc Kạn cũng có nhiều sáng tạo. Tiêu biểu như: Năm 2015, tỉnh đã tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, “sửa đổi lối làm việc” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi thuyết trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm, Tỉnh ủy đều thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nội dung kiểm tra tập trung vào kiểm điểm trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm, nhận diện 135 biểu hiện suy thoái mà Tỉnh ủy đã cụ thể hóa từ 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 theo các cấp độ, mức độ khác nhau; kiểm tra việc giải quyết các vấn đề bức xúc kéo dài nhiều năm và công khai kết quả kiểm tra, xử lý để nhân dân được biết. Việc đánh giá cán bộ cũng được tỉnh Bắc Kạn thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, tỷ lệ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt dưới 20%, gần 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo thực hiện từ đó nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, học tập, sản xuất, tư dưỡng, rèn luyện được nhân rộng, lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những kết quả đạt được trong 02 năm qua, có thể khẳng định Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng thực hiện. Việc học và làm theo Bác đang dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân./.

Hương Dịu
Sign In