PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Học và làm theo Bác ở Pác Nặm
Tại huyện Pác Nặm, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chi bộ thôn Phiêng Tạc, xã Nhạn Môn có 8 đảng viên. Năm 2022, Chi bộ thôn đã đăng ký thực hiện 3 việc làm theo Bác là làm nhà vệ sinh cho cộng đồng, vận động người dân triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất và vận động người dân mở đường phát triển kinh tế rừng. Kết quả đến cuối năm, thôn đã hoàn thành việc đăng ký học tập và làm theo Bác, trong đó đã vận động bà con mở được 700 m đường lâm nghiệp, phát triển trồng rừng được 12,5 ha. Ngoài ra, thôn 5 năm không có trường hợp sinh con thứ ba và thực hiện tốt việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao.

Tại xã Giáo Hiệu, theo đồng chí Trương Thị Hải - Bí thư Đảng ủy xã, qua triển khai học tập và làm theo Bác năm 2022, toàn xã có 15 tập thể đăng ký thực hiện 45 phần việc và 148 cá nhân đăng ký thực hiện 334 phần việc làm theo Bác. Các tập thể, cá nhân đã hoàn thành các nội dung, phần việc đề ra. Tiêu biểu như thôn Khau Thôm đã tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thôn Khuổi Lè vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới và đã hoàn thành cổng chào của thôn khang trang.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Pác Nặm đã đưa việc học và làm theo Bác thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm “Học tập đi đôi với làm theo”; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Việc học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác các năm được Huyện ủy Pác Nặm tổ chức thực hiện nghiêm túc. Sau các hội nghị học tập trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa được học tập tại hội nghị bằng hình thức phù hợp. Riêng với các chuyên đề năm 2022, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện đã biên tập nội dung từ bài giảng của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở vào các khung giờ từ 11h00’ - 11h30’ và từ 17h00’ - 17h30’ được 30 lượt.

Đảng viên Quan Văn Xuất vận động Nhân dân đóng góp xây cầu dân sinh để việc đi lại vào khu sản xuất dễ dàng hơn

Qua học tập, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; việc học và làm theo Bác tại các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ huyện Pác Nặm có 35/35 tập thể chi, đảng bộ cơ sở và 151 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, đảng bộ Công an, Quân sự huyện xây dựng kế hoạch làm theo Bác với 561 việc làm; Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch đăng ký việc làm theo Bác với 135 việc làm; có 3.485 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký việc làm theo Bác với 6.868 việc làm. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lao động sản xuất, đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tiêu biểu như tại Chi bộ Thôm Niêng, xã Cổ Linh có đảng viên Dương Văn Hành bỏ tiền cá nhân 10 triệu đồng thuê máy xúc mở đường nông thôn tại thôn với chiều dài 2 km; Chi bộ Bản Cảm, xã Cổ Linh có đảng viên Ma Văn Sơn bỏ tiền cá nhân gần 5 triệu đồng và hiến 400 m2 đất ruộng làm đường sản xuất tại thôn với chiều dài 1,2 km; Chi bộ Thôm Mèo, xã Xuân La có đảng viên Quan Văn Xuất phối hợp với chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vận động Nhân dân đóng góp được 10 triệu đồng xây dựng 1 cây cầu dân sinh phục vụ cho việc đi lại của người dân vào khu sản xuất...

Việc thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng, lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” trong học tập và làm Bác cũng đã được huyện Pác Nặm chú trọng triển khai. Riêng năm 2022, các chi, đảng bộ đã tổ chức được 80 buổi chào cờ đầu tháng, ghi danh 20 tập thể, 84 cá nhân gương “Người tốt - Việc tốt” trong học tập và làm theo Bác.

Chi bộ Văn hóa - Thông tin và Chi bộ Ban Quản lý các Dự án, Kinh tế hạ tầng huyện thực hiện chào cờ đầu tuần

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Pác Nặm Lâm Văn Điển cho biết, tích cực học và làm theo Bác, thời gian qua, các chi, đảng bộ trực thuộc đã có nhiều việc làm gắn với thực hiện mô hình dân vận khéo rất thiết thực như xây dựng cảnh quan môi trường tại các thôn bản, tham gia các phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền ở các thôn vùng cao nhằm duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mô hình phát triển kinh tế …

Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, có chất lượng, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cụ thể như: Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, học tập, tuyên truyền một cách sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước…/.

Hương Dịu