PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thư mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc lĩnh vực y tế
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Kạn vừa có thư mời thông báo về nhu cầu thuê các tổ chức tư vấn có đủ năng lực thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc lĩnh vực y tế theo yêu cầu định giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Hội đồng mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn.

Hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp; bản mô tả năng lực kinh nghiệm; thư chào phí dịch vụ thẩm định giá; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ 08h 00 phút ngày 15/12/2022 đến trước 17h 00 phút ngày 31/12/2022.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, số 11, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại liên hệ: 0209.3871.033 hoặc 0209.3500.207.

Nội dung chi tiết xem tại thư mời số 164/HĐĐGTSTTHS, 170/HĐĐGTSTTHS./.

Dương Thái