PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác bầu cử tại huyện Pác Nặm
Ngày 26/3/2021, Đoàn giám sát công tác bầu cử của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát đối với UBBC huyện Pác Nặm và các xã Nghiên Loan, Xuân La, Bộc Bố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Thường trực HĐND, UBND, UBBC, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ bầu cử được các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên. Công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành đúng tiến độ, đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức. Việc rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần phục vụ cho bầu cử được thực hiện tốt. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; không có khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu HĐND... Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có địa phương lúng túng trong việc xác định số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu và tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đoàn giám sát kiến nghị, cấp ủy các cấp huyện Pác Nặm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện, cấp xã và cấp ủy cơ sở về công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương.

Đối với Thường trực HĐND, UBND, UBBC, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, Đoàn giám sát kiến nghị cần rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn thiện các biên bản, hồ sơ theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về hồ sơ bầu cử, hồ sơ nhân sự đại biểu HĐND tại địa phương mình. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử tại địa phương theo Luật định và kế hoạch của UBBC tỉnh, huyện, xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử trên địa bàn. Triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định. Thực hiện tốt công tác hiệp thương lần thứ ba đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm.

Đoàn giám sát sẽ kiến nghị với UBBC tỉnh sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử; cung cấp tài liệu cho thành viên các tổ chức bầu cử; nghiên cứu, xem xét xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả bầu cử để đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng./.

Hương Dịu