PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội
Sáng 3/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 60 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức chia thành 2 phần học, gồm học trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và học trực tiếp trên lớp, trong thời gian 1 tháng.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức Hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN cấp cơ sở; về công tác phụ nữ và một số chuyên đề trọng tâm, nghiệp vụ công tác Hội như: Kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; hướng dẫn hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác quản lý tài chính Hội; công tác đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em; kỹ năng xử lý tình huống trong công tác Hội...

Đây là những nội dung cơ bản phục vụ cho cán bộ Hội cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp các chị vững kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, đồng thời tạo điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Thu Trang