PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội Luật gia tỉnh tổng kết công tác hội năm 2022
Sáng 9/1, tại Hội trường Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Quốc Trung và đại diện một số sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia nhiều hơn, chất lượng hơn vào công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào nhiều văn bản pháp luật theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia Việt Nam và các cơ quan chức năng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện đa dạng, phong phú. Hội Luật gia các huyện, thành phố và một số đơn vị cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật tại các địa bàn trong tỉnh. Công tác phối hợp được tăng cường và đạt hiệu quả cao, nhất là trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở…

Năm 2022, Tỉnh hội trực tiếp đóng góp ý kiến vào 47 dự thảo luật sửa đổi như Luật Đất đai, Luật Đấu thầu…; các cấp hội và hội viên đã phối hợp tổ chức 192 buổi tọa đàm góp ý kiến 269 văn bản dự thảo quy phạm pháp luật của Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tổ chức thực hiện tuyên truyền được 167 văn bản quy phạm pháp luật với 1.045 cuộc cho 34.158 lượt người. Tham gia tư vấn pháp luật được 693 cuộc cho 868 lượt người; trợ giúp pháp lý trực tiếp cho 520 cuộc cho 520 lượt người; tham gia trợ giúp pháp lý lưu động cho 86 lượt người. Tham gia tư vấn giải quyết 1.886 đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Hội đã phối hợp tổ chức và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết cụm thi đua các tỉnh phía Bắc, được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các đơn vị trong Cụm đánh giá cao.

Những kết quả đạt được trong năm của Hội Luật gia tỉnh đã được các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận. Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2022, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Hội Luật gia tỉnh. Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2022

Các đại biểu dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được trong năm 2022, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2023, các cấp Hội tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh; tiếp tục tham mưu các cấp ủy Đảng phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp và phát triển hội viên. Tăng cường phối hợp công tác với các ngành, tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác đã được ký kết tại địa phương./.

Triệu Thanh