PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi hai
Chiều 23/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi hai thông qua báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Các cấp ủy đã quán triệt, triển khai nghiệm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo chuẩn bị đại hội của cấp trên; xây dựng kế hoạch chuẩn bị các bước từ văn kiện đến nhân sự đại hội đúng quy trình, quy định. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo; báo cáo chính trị đã đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu phù hợp. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được các Tiểu ban phục vụ Đại hội và các cơ quan, địa phương có liên quan tích cực chuẩn bị, từ văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần và đến nay đã cơ bản hoàn tất các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo toàn bộ quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến thêm, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Đại hội diễn ra thành công./.

Hương Dịu