PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm (khóa XII)
Sáng 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ năm để đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021; ban hành 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo định kỳ, đột xuất để thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền và đánh giá kết quả công tác quý I, 6 tháng, tổng kết các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Ban Chấp hành khóa XI, thông qua 7 nghị quyết chuyên đề theo chương trình công tác năm 2021… Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị, địa phương…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh 9 tháng ước đạt 3,42%, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,26%, công nghiệp và xây dựng tăng 3,66%, dịch vụ tăng 2,45%. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay theo đánh giá mức độ nguy cơ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Bắc Kạn thuộc nhóm các tỉnh ở mức “bình thường mới”... Tuy nhiên, trong 9 tháng vừa qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp một số khó khăn. Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2021 đạt thấp; dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã…

Hội nghị đã tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13). Theo đó, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển. Kinh tế tập thể, HTX ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Một số HTX đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, các sản phẩm tạo ra phong phú, đa dạng, được thị trường quan tâm, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Đến nay, 54 HTX có 94 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên, chiếm đến 72% tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh.

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã đồng ý thay đổi một số nội dung trong Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thống nhất ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Thống nhất thông qua Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Cho ý kiến đối với Báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, bám sát tình hình của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 được dự báo còn tiếp tục diễn biết phức tạp, khó lường trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh ta là rất cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện tốt những công việc theo nghị quyết nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tiêu cực, lãng phí, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội....; tập trung khắc phục những khâu yếu, hạn chế đã được chỉ ra thời gian qua, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt một số công việc sau:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Chủ động, linh hoạt điều chỉnh kịp thời các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt, kiểm soát và quản lý chặt chẽ số công dân từ các tỉnh, thành phố đang trở về địa phương;

Triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái “bình thường mới”;

Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022. Quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Quan tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là tại những xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn năm 2021;  

Tổ chức các hoạt động năm học 2021 - 2022 phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tận dụng tối đa thời gian tỉnh ta đang kiểm soát tốt dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho các đối tượng theo định;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nắm chắc và dự báo sát tình hình thực tế, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên địa bàn...

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và cộng đồng các doanh nghiệp trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua. Tôn vinh các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã không quản ngại khó khăn, hy sinh lợi ích của bản thân để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ và cuộc sống yên bình của Nhân dân./.

Hương Dịu