PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện công tác cán bộ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Ngày 02/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương và thực hiện một số nội dung công tác cán bộ theo quy định. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì các Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các Hội nghị đã thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII; phổ biến, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu tham dự các Hội nghị đã được phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, gồm: Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ  chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo kết luận số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương; Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;…/.

Hương Dịu