PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50
Chiều 24/2, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50 (khóa XII) bàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; phương án thiết kế kiến trúc Di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về nội dung Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X; thông qua những nội dung cơ bản của Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt đông của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thông qua báo cáo công tác của Thường trực Tỉnh ủy từ kỳ họp lần thứ 45 đến 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền./.

Hương Dịu