PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023
Sáng 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Bắc Kạn, Hội nghị được trực tuyến đến 1 điểm cầu cấp tỉnh, 9 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 107 điểm cầu cấp xã với hơn 2.300 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bắc Kạn

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; nghe Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thuỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền 2 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị, đồng thời tập trung tuyên truyền đối với các nội dung: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỷ niệm quan trọng của đất nước trong thời gian tới như 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023), Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).../.

Hương Dịu