PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ IX
Sáng 7/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ IX, giai đoạn 2019 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trao Bằng khen cho các hộ tiêu biểu
trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 59 hội viên nông dân đại diện cho gần 6.000 nông dân tiêu biểu thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần khích lệ, động viên hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh có 34.239 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 10.874 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo việc làm cho nhiều lao động, mang lại thu nhập bình quân từ 2 - 7 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2024, Hội Nông dân tỉnh đề ra mục tiêu: Hằng năm có trên 30% hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đạt danh hiệu này; 100% hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; hằng năm có 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao kỹ thuật; 100% Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã tổ chức được các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 2,5% trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh ghi nhận và biểu dương kết quả của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong những năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân và các cấp chính quyền. Đồng chí cũng mong muốn và đề nghị các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát huy tinh thần hăng say lao động, đổi mới cách thức sản xuất, kinh doanh phù hợp với cơ chế thị trường, liên kết chặt chẽ với nhau trong mô hình hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã...

Dịp này, UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021”./.

Ngọc Tú