PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020
Sáng 9/7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại hội nghị

5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh thường xuyên chú trọng triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội gắn với việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… tới đông đảo hội viên phụ nữ. Từ đó, các cấp Hội đã phát hiện và nhân rộng 1.230 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và các cuộc vận động; tổ chức 132 hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, qua đó biểu dương, khen thưởng trên 500 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã thực hiện được 759 công trình, phần việc, vượt 149 công trình, phần việc so với chỉ tiêu đề ra; xây dựng được 44 đoạn đường hoa, duy trì và nhân rộng 418 đoạn đường phụ nữ tự quản; xây mới 630 điểm đốt rác quy mô hộ gia đình, hỗ trợ xây mới 86 nhà tiêu hợp vệ sinh; đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, hiến hơn 347m2 đất cùng hàng nghìn ngày công lao động để làm đường liên thôn, nhà họp thôn…

Đặc biệt, Hội đã vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia bảo vệ môi trường. Qua 5 năm, các cấp Hội đã giúp 2.390 hộ hội viên nghèo và 389 hộ nghèo do hội viên phụ nữ đứng chủ thoát nghèo.


Các cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua. Đồng chí mong muốn các cấp Hội tiếp tục là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến phù hợp với tình hình tại địa phương.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 43 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020./.

Thu Trang