PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2020
Sáng 29/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua của ngành Giáo dục diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm. Trọng tâm như phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các nội dung thi đua được gắn với chủ đề đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục mở xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp, đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Tập trung nêu gương cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường; nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trước công việc; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh...

Các cuộc vận động và phong trào thi đua những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đem lại những kết quả khá toàn diện. Hàng năm, 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp lớp 9 THCS năm học 2018 - 2019 đạt tỷ kệ 99,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu tỉnh giao (trên 90%).

Các cuộc thi dành cho học sinh tiếp tục đạt kết quả tốt. Trong giai đoạn 2015 - 2020 có 16 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Số học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao. Công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện đúng quy định.

Từ các phong trào đó, kết quả trong 5 năm qua, ngành GD&ĐT đã có 2.315 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 491 lượt tập thể, 2.404 lượt cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT/Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen. Có 39 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 270 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc, 172 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 46 lượt tập thể và 234 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 20 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong phong trào thi đua đổi mới dạy và học; 09 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…


Các cá nhân điển hình được vinh danh

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 cần tập trung vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh.

Nhân dịp này, Sở GĐ&ĐT đã vinh danh 28 tập thể và 89 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020./.

Thu Trang