PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2020
Chiều 30/10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2020. Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 10/2020, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh đã tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh cũng như các vấn đề Nhân dân quan tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương; diễn biến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX; việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội cấp huyện và tương đương; phản ánh các cuộc tiếp xúc cử tri, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước...

Đặc biệt, các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là những thành tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phương hướng, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; kịp thời phản ánh, đưa tin về diễn biễn Đại hội, về kết quả Đại hội...

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp thêm thông tin về những giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Bắc Kạn để các quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần gìn giữ, phát huy, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Trong phần trao đổi, thảo luận, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Cổng TTĐT tỉnh đã có các ý kiến tham gia, đóng góp thêm đối với việc xử lý, phản hồi các thông tin báo chí đăng phát của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như của cơ quan quản lý báo chí; công tác quản lý hoạt động của cổng/trang thông tin điện tử của một số đơn vị, địa phương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của Cổng TTĐT tỉnh trong công tác tuyên truyền các sự kiện, các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; phản ánh đưa tin một cách đầy đủ, kịp thời về diễn biến Đại hội, kết quả Đại hội..., qua đó, thu hút được sự quan tâm, tình cảm, niềm tin của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; các hoạt động hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí cần có những động thái tích cực hơn nữa để cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước góp chung tiếng nói đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường các biện pháp quản lý để hoạt động của các cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương ngày càng hoạt động hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật./.

Bích Huệ