PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III
Sáng 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III năm 2021. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lưu Ngọc Trung chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Công an tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị   

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. Công tác báo chí góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật đến Nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương, đồng thời giúp phát hiện, chỉ ra những sai sót trong công tác quản lý điều hành ở một số địa phương, đơn vị. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả công tác báo chí đã đóng góp quan trọng vào việc ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cơ quan, đơn vị chưa chủ động tiếp thu phản hồi, xử lý thông tin báo chí nêu, còn có báo dùng tít bài chưa phù hợp…

Từ nay đến cuối năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế -  xã hội của đất nước, của tỉnh, kịp thời định hướng tuyên truyền tới các cơ quan báo chí đảm bảo nội dung và thời gian. Sở Thông tin và Truyền thông duy trì cung cấp thông tin và theo dõi các cơ quan báo chí về thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo yêu cầu; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp thu, xử lý thông tin báo chí đăng phát; hướng dẫn thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí…

Tham gia thảo luận, các đại biểu dự Hội nghị đánh giá cao về hoạt động báo chí trong quý III năm 2021. Báo chí đã bám sát theo chỉ đạo, đưa thông tin nhanh chóng và chính xác các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác báo chí cũng còn một số hạn chế như chưa có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để nâng cao nhận thức cho người dân…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lưu Ngọc Trung cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 4; các vấn đề về pháp luật, tôn giáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các phong trào thi đua; tuyên truyền về phòng chống Covid-19 và thực hiện các chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục phối hợp tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế của tỉnh…/.

Ngọc Tú