PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7/2022
Chiều 8/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7. Các đồng chí: Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền cho cơ quan báo chí theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, giám sát các nội dung báo chí đăng phát về tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về báo chí; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực báo chí. Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng. Đại diện báo chí Trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định và có nhiều tin bài phản ánh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.                           

Trong tháng 8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng kịp thời các nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp trong chỉ đạo, quản lý công tác báo chí. Hội Nhà báo tỉnh tập trung đôn đốc, hướng dẫn các chi, hội viên, nhà báo sáng tạo, tuyển chọn tác phẩm tham dự các giải, cuộc thi báo chí. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm; tập trung tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí…

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo đã nêu. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, các đại biểu đề xuất cần tuyên truyền kịp thời tình hình thiên tai bão lũ trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần có định hướng tuyên truyền về vấn đề tôn giáo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Thị Dung giải đáp một số ý kiến đại biểu nêu. Đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí trong tháng 7, đồng chí đề nghị trong tháng 8, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các ngày lễ lớn trong tháng 8, các vấn đề dư luận, người dân quan tâm…./.

Ngọc Tú