PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8/2020
Sáng 08/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 8/2020, báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa tin phản ánh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực: Thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh và những vấn đề người dân quan tâm. Quan tâm tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh trong cả nước và trên thế giới, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đại diện báo chí Trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh hoạt động cơ bản ổn định và có nhiều tin, bài phản ánh về các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội… Bên cạnh việc phản ánh những kết quả tích cực đã đạt được của tỉnh, các cơ quan báo chí cũng có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, chỉ ra những sai phạm ở một số địa phương, đơn vị; vấn đề người dân quan tâm. Qua đó, nâng cao vai trò của báo chí trong công tác thông tin chống tiêu cực và tham gia phản biện xã hội, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp phát hiện ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để có phương án giải quyết.


Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8/2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn về kết quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tháng vừa qua và được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng những nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận, đánh giá công tác báo chí trong tháng 8/2020 đã đóng góp tích cực vào việc ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương… Phó Chủ tịch UBND tỉnh chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020-2025); chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các trường học bước vào năm học mới; tình hình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh…/.

Hương Dịu