PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giao ban công tác mặt trận 9 tháng đầu năm 2021
Chiều 8/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái trong Nhân dân, góp phần phòng chống Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời phát động và vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ bằng vật chất và hàng hóa nông sản để hỗ trợ Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức với những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác giám sát, góp ý phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ kiến nghị, đề xuất của MTTQ, một số cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được hoàn thiện, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác mặt trận cũng còn có những khó khăn, hạn chế như: Còn một số nhiệm vụ chưa triển khai và triển khai chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời…

Từ nay đến cuối năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động đợt cao điểm vận động phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp tuyên truyền về Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri ĐBQH và HĐND các cấp...

Đại biểu tham dự phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu ý kiến về việc cần sớm ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; xem xét hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết; công tác dân tộc, tôn giáo; Quỹ Vì người nghèo…  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Triệu Thị Thúy ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác mặt trận trong 9 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, còn một số hoạt động chưa triển khai nên đề nghị các huyện, thành phố quan tâm thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu trong năm 2021. Từ nay đến cuối năm, đề nghị các huyện, thành phố tăng cường thăm nắm hình hình Nhân dân, dư luận xã hội, đặc biệt quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Ngoài ra, các địa phương cần quan tâm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; quan tâm hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở, đặc biệt là giám sát việc hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.../. 

Ngọc Tú