PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021
Sáng 16/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của các văn bản Luật được giới thiệu tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và báo cáo viên cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ những nội dung được phổ biến tại Hội nghị, thực hiện tốt nhiệm vụ truyền đạt lại tại cơ quan, đơn vị, đưa các nội dung văn bản Luật đến các tầng lớp Nhân dân để tổ chức thực hiện./. 

Hương Dịu