PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Sáng 26/4/2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đã trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan và trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được nâng cao, cũng như kịp thời sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân

Cũng trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều gương “người tốt - việc tốt” trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với mô hình mới, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình “Bữa cơm tình thương” của Công an thành phố Bắc Kạn; mô hình “Gây quỹ giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Hũ gạo tiết kiệm tặng cho hội viên nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể; mô hình “Tiếng mõ an ninh” của Công an huyện Bạch Thông…

Phát biểu tại Hội nghi, đồng chí Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn được tăng cường, tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động… Nhờ vậy, đã thu hút sự quan tâm và tích cực tham gia học tập, làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để góp phần lan tỏa việc làm theo Bác trong xã hội.

Ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho rằng, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều việc làm tốt, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, các tập thể, cá nhân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương với từng việc làm cụ thể của mỗi cá nhân. Cán bộ, đảng viên đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và trong xã hội, chủ động, tích cực góp các ý kiến, kiến nghị nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng việc lựa chọn, xây dựng và tuyên truyền sâu rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên trong học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Dịp này, tỉnh Bắc Kạn có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Hương Lan