PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo
Sáng 05/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020 theo hình thức trực tuyến từ Trung ương tới các điểm cầu tại địa phương. Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Báo cáo viên Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; đại diện Ban Tuyên huấn, Đảng ủy Quân sự tỉnh; đại diện Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội nghị được chuyển tiếp tới điểm cầu của các huyện trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò công tác giáo dục lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn cách mạng Đảng ta cũng như quá trình phát triển của đất nước đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục lý luận chính trị nhiều vấn đề, vừa cấp bách trước mắt, vừa lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng trong toàn hệ thống chính trị, nhất là trong đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị các cấp. Hội nghị được tổ chức với mục đích cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của 03 chương trình chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Trên cơ sở đó giúp các giảng viên vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ở cơ sở.

Để Hội nghị đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe Báo cáo viên trình bày, nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của các tài liệu, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn những nội dung được chuyển tải tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở và tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng./.

Hương Dịu