PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hoạt động chuyển đổi số năm 2023
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia chuyển đổi số, sáng 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hoạt động chuyển đổi số năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự tập huấn

Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Tỉnh đoàn, BIDV Bắc Kạn cùng lãnh đạo các Huyện, Thành đoàn, Đoàn Các cơ quan tỉnh, Bí thư đoàn các xã, phường, thị trấn, các trường trung học phổ thông trên địa bản tỉnh.

Năm 2023 được Trung ương Đoàn xác định là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Với chủ đề này, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, chú trọng triển khai nội dung chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần của thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua hoạt động chuyển đổi số giúp tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; đồng thời hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã triển khai các cơ chế, chính sách khuyến mại cho khách hàng; hướng dẫn mở tài khoản BIDV online; một số tình huống thường gặp khi mở tài khoản online và sử dụng BIDV smartbanking.

Các chuyên đề của lớp tập huấn đã lồng ghép giữa nội dung lý thuyết gắn với thực tiễn, giới thiệu trực quan, sinh động các cách làm hay, mô hình, giải pháp đã được triển khai thành công để các học viên tiếp thu và có thể triển khai nhanh chóng trong thực tiễn./.

Ngọc Tú