PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Sáng 12/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1956).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được thực hiện gắn với chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng xác định rõ các mục tiêu, chính sách phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức của người dân về việc học nghề đã có sự chuyển biến căn bản, từ chỗ tham gia học nghề thụ động, được vận động theo phong trào đã chuyển sang chủ động học nghề để nắm bắt khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, để có kiến thức, kỹ năng, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, từng bước làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2010 đến nay, đào tạo nghề trong toàn tỉnh ở các cấp trình độ đào tạo đạt trên 71.400 lao động; trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 đạt 29.720 người; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã được trên 4.000 người, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

Sau học nghề, có trên 80% số lao động học các nghề nông nghiệp biết áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học được áp dụng vào thực tế sản xuất; có trên 70% học viên có việc làm và tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, đồng thời góp phần tích cực trong việc nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo ở địa phương, giúp chuyển đổi cơ cấu lao động, phát huy hiệu quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát đến năm 2019, toàn tỉnh có gần 1.800 hộ có người tham gia học nghề được thoát nghèo; gần 2.300 hộ có người tham gia học nghề trở thành hộ có thu nhập khá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế như: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các cơ sở được đầu tư ở giai đoạn đầu của Đề án 1956 đến nay đã lạc hậu, không còn đáp ứng được nhu cầu đào tạo của đơn vị và yêu cầu của thị trường lao động; kinh phí phân bổ cho công tác đào tạo nghề hằng năm còn chậm; kinh phí hỗ trợ đào tạo thấp nên khó khăn trong công tác tuyển sinh; công tác phối hợp giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp chưa chặt chẽ; thời gian đào tạo đối với một số nghề chưa phù hợp…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đánh giá, 10 năm qua, tỉnh Bắc Kạn thực hiện Đề án 1956 trong điều kiện hết sức khó khăn, tuy nhiên các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực, cố gắng thực hiện Đề án có hiệu quả. Nổi bật là tỷ lệ lao động qua đào tạo đã được nâng lên, đạt 45%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Thông qua đào tạo nghề, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách sản xuất truyền thống và từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập…

Để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương, các ngành quan tâm quy hoạch vùng sản xuất, phát triển ngành hàng chủ lực bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng đào tạo nghề; quan tâm công tác xã hội hóa đào tạo nghề. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của người dân để xác định được ngành nghề cần đào tạo; quan tâm nâng cao năng lực, trình độ giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu hiện nay. Các cơ sở đào tạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã để đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của các đơn vị; xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với từng ngành nghề, đối tượng tham gia học nghề.


Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1956./.

Hương Dịu