PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Y tế triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
Sáng 5/8, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do ngành Y tế thực hiện năm 2022. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, một số sở, ngành có liên quan, Trung tâm Y tế các huyện và UBND các xã trong tỉnh. Phó Giám đốc Sở Y tế Vi Duy Tuyến chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng thể Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn; báo cáo hoạt động truyền thông thay đổi hành vi thuộc Chương trình dựa trên kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn được triển khai thực hiện tại tỉnh từ năm 2016 với mục tiêu cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh cho người dân nông thôn. Chương trình gồm có 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn và truyền thông thay đổi hành vi; nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình.

Trong năm 2021, ngành Y tế đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thuộc Chương trình như: Tổ chức Hội nghị, tập huấn truyền thông thay đổi hành vi; truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng; giám sát chất lượng nước theo quy chuẩn. Tổng số nhà tiêu được đề nghị hỗ trợ năm 2021 là 1.120 nhà tiêu, đến nay đã nghiệm thu đầy đủ.

Trong năm 2022, Chương trình dự kiến hỗ trợ xây mới, cải tạo 381 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì hoạt động truyền thông thay đổi hành vi.

Để triển khai hiệu quả Chương trình trong thời gian tới, đại biểu nêu một số ý kiến về việc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng nguồn nước sạch tại các xã; một số đại biểu cũng cho rằng, việc triển khai xây dựng nhà tiêu cần thực hiện thường xuyên liên tục, phù hợp với từng địa phương. Các ý kiến đại biểu nêu đã được cơ quan chuyên môn giải đáp tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Vi Duy Tuyến tiếp thu, giải đáp một số ý kiến đại biểu nêu, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chương trình vệ sinh, nước sạch trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Để triển khai hiệu quả Chương trình trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền về Chương trình phù hợp với từng địa phương, tăng cường hướng dẫn, giám sát và sử dụng nước sạch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục chỉ đạo giám sát, hướng dẫn triển khai các hoạt động của Chương trình, chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục duy trì tốt các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Các Trung tâm Y tế huyện thường xuyên quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện Chương trình đạt hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Tú